O-STA

Mercator dokazal, da na nabavnem trgu deluje samostojno, neodvisno in brez usklajevanja z drugimi konkurenti

Ljubljana, 5. junij - Mercator je Uradu za varstvo konkurence Republike Slovenije v tem tednu predal obsežno gradivo, s katerim je dokazal, da vse svoje aktivnosti na področju trženja in nabave izvaja neodvisno, samostojno in brez usklajevanja s katerim koli drugim trgovskim podjetjem.

Urad za varstvo konkurence (v nadaljevanju: UVK) je proti podjetjem Spar Slovenija, Engrotuš in Mercator v decembru lanskega leta uvedel postopek presoje domnevnega usklajenega omejevanja dobaviteljev pri prodaji izdelkov drugim trgovcem in domnevnega usklajenega odločanja o tem, kdaj smejo dobavitelji povišati svoje cene.

Mercator je v tem tednu UVK predal obsežno gradivo, ki obsega različne tržne raziskave, analize in pojasnila, s katerim je dokazal, da na nabavnem trgu deluje samostojno, neodvisno in brez kakršnega koli usklajevanja s konkurenti.

Obsežna tržna raziskava je pokazala, da je kar 84 odstotkov vseh dobaviteljev, ki so ocenili neodvisnost Mercatorjevih aktivnosti na področju trženja in nabave, glede na svoje izkušnje prepričanih, da Mercator deluje povsem samostojno, neodvisno in brez kakršnega koli usklajevanja z drugimi konkurenti. Pri tistih, ki so svojo seznanjenost z Mercatorjevimi trženjskimi in nabavnimi strategijami ocenili kot zelo dobro, pa je ta delež še višji, in sicer dosega kar 93%. Raziskavo je izvedla neodvisna tržno-raziskovalna agencija Valicon na naključnem vzorcu dobaviteljev izdelkov vsakodnevne potrošnje, s katerimi je v preteklih letih sodelovala družba Mercator, d.d. Agencija je zagotovila popolno anonimnost anketirancev, Mercator pa ni imel vpogleda v posamične odgovore, temveč samo v zbirno poročilo.

Mercator je UVK predložil tudi naslednje pomembnejše raziskave, analize in pojasnila:

· Kar se tiče domnevno usklajenega omejevanja dobaviteljev pri prodaji izdelkov drugim trgovcem, je nadaljnja tržna raziskava pokazala, da Mercator svojih dobaviteljev ni v ničemer omejeval pri njihovem sodelovanju z drugimi trgovci v Sloveniji, in sicer Leclercom, Lidlom ali Hoferjem. To raziskavo je opravila agencija Ninamedia na naključnem vzorcu največjih dobaviteljev izdelkov vsakodnevne potrošnje, s katerimi je v preteklih letih sodelovala družba Mercator, d.d.. V okviru ankete je bila zagotovljena popolna anonimnost vseh odgovorov anketirancev, pri čemer Mercator nima vpogleda v posamične odgovore temveč samo v zbirno poročilo.

Mercator je izvedel tudi popise izdelkov v reprezentativnem vzorcu prodajaln diskontnih trgovcev Lidl in Hofer v Sloveniji. Popis je pokazal, da Mercator vsa leta sodeluje z več kot 80 odstotki slovenskih dobaviteljev, katerih izdelki so na policah Lidla in Hoferja. Tudi to dodatno dokazuje, da Mercator v ničemer ne omejuje svojih dobaviteljev pri njihovem sodelovanju z novimi konkurenti na slovenskem trgu. Sicer pa je nabavna moč obeh diskontnih trgovcev Lidla in Hoferja 13 krat večja od Mercatorjeve.

· Kar se tiče domnevno usklajenega delovanja pri dopuščanju povišanja cen s strani dobaviteljev, je Mercator UVK predložil podrobna pojasnila, ki so povezana s pogodbeno dogovorjenim načinom oblikovanja nabavnih cen. V skladu s pogodbenimi določbami imajo dobavitelji možnost povišati cene svojih izdelkov. Pri tem mora vsak dobavitelj podrobno utemeljiti razloge za dvige cen. Mercator se v pogajanjih z dobavitelji striktno zavzema, da so podražitve čim nižje in da do njih pride čim kasneje, kar je v interesu potrošnikov. Večina dobaviteljev izdelkov vsakodnevne potrošnje, ki prodajajo izdelke na slovenskem trgu, uporablja tako imenovani sistem veleprodajnih oz. prodajalčevih cen, pri katerem v vsakem trenutku obstaja le en cenik za vse trgovce, dejanske nabavne cene posameznih kupcev pa so določene s sistemom popustov. To je tudi običajna praksa povsod po svetu. Zaradi tega ne obstaja drugačna možnost, kot da dobavitelji v primeru dvigov cen svoj enotni veleprodajni cenik oz. okvir cen prilagodijo naenkrat za vse svoje kupce. Pri tem ne gre za nikakršno obliko usklajenega delovanja niti med dobavitelji niti med trgovci, temveč so takšni modeli urejanja odnosov običajni za trgovinsko dejavnost.

Družba Mercator, d.d. je s predloženimi neodvisnimi in anonimno izvedenimi tržnimi raziskavami, dodatnimi analizami in obsežnimi pojasnili v celoti utemeljeno ovrgla sum njenega usklajenega delovanja na nabavnem trgu izdelkov vsakodnevne potrošnje in dokazala , da na nabavnem trgu deluje samostojno, neodvisno in brez usklajevanja z drugimi konkurenti.

Služba za odnose z javnostmi

Mercator, d.d