O-STA

Vabljeni na predstavitev knjige "Varnost strojev in oznaka CE"

Sporočamo vam, da je pravkar izšla knjiga avtorjev dr. Saše Prešerna in Janeza Furlana "Varnost strojev in oznaka CE", katere izdajatelj je Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). Knjiga je strokovni prispevek k lažjemu razumevanju zahtev zakonodaje o varnosti strojev in nastopanja na notranjem trgu Skupnosti. Za stroje namreč velja prosti pretok znotraj držav članic EU. Vsebuje veliko informacij, s pomočjo katerih bodo proizvajalci, kupci ali trgovci strojev na tem 500 milijonskem trgu bolj suvereni in uspešni.

Predstavitev knjige bo potekala v sredo 18. junija 2008 ob 9. uri cca. 15. minut v okrogli dvorani poslovne stavbe TR3 (pritličje), Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Knjiga celovito predstavlja zahteve trenutno veljavne in bodoče zakonodaje na tem področju. Zakonodaja EU na področju zagotavljanja varnosti strojev in označevanja z oznako CE se nenehno spreminja in dopolnjuje. Že leta 1994 se je začel postopek dopolnjevanja stare direktive o strojih. Maja 2006 je bila objavljena nova direktiva 2006/42/ES, ki jo morajo države članice prevzeti v nacionalno zakonodajo do junija letos, uveljaviti pa do konca leta 2009. Z namenom lažjega razumevanja in učinkovitega izpolnjevanja zahtev stare in nove direktive smo izdali knjigo "Varnost strojev in oznaka CE". Namenjena je načrtovalcem, proizvajalcem, trgovcem in vsem dobaviteljem strojev, ki morajo biti seznanjeni z zahtevami glede listin, oznak in dokumentacije, ki spremljajo stroje. Poleg tega pa je namenjena tudi uporabnikom, ki morajo na delovnem mestu zagotoviti varno uporabo strojev.

Predstavitve knjige se bodo udeležili: dr. Saša Prešern - Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, Janez Furlan- Knauf Insulation Tehnologija, mag. Irena Možek - direktorica Sektorja za tehnično zakonodajo pri MG, Igor Likar - direktor SIQ, mag. Leon Kos - pomočnik direktorja SIQ in Miloš Seražin VZD SIQ.

Vabljeni, da se srečanja udeležite in o njem poročate, udeležbo prosimo potrdite na elektronsko pošto pr@siq.si.

Tine Lavrič

Odnosi z javnostmi

SIQ, Tržaška c. 2

SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Tel.: + 386 1 47 78 117

Fax: + 386 1 47 78 444

www.siq.si