O-STA

Sporočilo za javnost

Obveščamo vas, da uprava družbe ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., na podlagi 43. člena Statuta družbe, sklicuje 12. redno skupščino družbe Elektro Primorska d.d., ki bo v četrtek 28. avgusta 2008, ob 11. uri v veliki sejni sobi na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22.

Lep pozdrav,

Tjaša Frelih

Elektro Primorska d.d.

Erjavčeva 22, SI-5000 Nova Gorica

Tel.: +386 5 339 6700

Fax: +386 5 339 6705

http://www.elektro-primorska.si