O-STA

Največ vredna evropska znamka je finska Nokia z 38.283 milijard evrov


Avstrijski zasebni inštitut European Brand Institute je na Dunaju predstavil študijo o vrednosti evropskih blagovnih znamk eurobrand2008, ki jo financirata podjetji NOVOMATIC AG in RAIFFEISEN. V raziskavo je bilo vključenih več kot 3000 podjetij iz 24 držav in 16 industrijskih dejavnosti. Celoten seznam največ vrednih evropskih korporativnih in posamičnih blagovnih znamk, analizo po državah in panogah ter poročila o posameznih državah najdete na spletni strani http://study.eurobrand.cc.

Največ vredne evropske korporativne blagovne znake so:

1. Nokia (38.283 milijard evrov)
2. LVMH (34.907 milijard evrov)
3. Vodafone (24.128 milijard evrov)
4. Telefonica (22.550 milijard evrov)
5. Unilever (21.638 milijard evrov)
6. Mercedes-Benz (21.359 milijard evrov)
7. BMW (20.061 milijard evrov)
8. RBS (19.135 milijard evrov)
9. France Telecom (19.123 milijard evrov)
10. Deutsche Bank (18.172 milijard evrov)

Gerhard Hrebicek, izvršni direktor dunajskega inštituta European Brand Institute je povzel tri glavne ugotovitve raziskave:
"1. Občutna delitev evropskih podjetij na Vzhod-Zahod
Vrednosti blagovnih znamk iz Nemčije, Velike Britanije in Francije, ki so med prvimi desetimi največ vrednimi evropskimi znamkami, tvorijo 46 odstotkov skupne vsote vrednosti blagovnih znamk iz vseh 24 držav, zajetih v raziskavi. Dodatnih 44 odstotkov prispevajo Italija, Španija, Švica, Nizozemska, Finska, Švedska in Avstrija. V vzhodnoevropskih državah prevladujejo mednarodne korporativne blagovne znake, državne pa so prisotne v veliko manjši meri. Izjeme so le madžarska banka OTP Bank, ruska telekomunikacijska znamka Beeline in slovenski proizvajalec gospodinjskih aparatov Gorenje.
2. Nemčija je vodilno središče blagovnih znamk v Evropi, saj ima kar sedem vodilnih blagovnih znamk. Med prvih 50 največ vrednih evropskih korporativnih blagovnih znamk jih je 15 nemških, med katerimi prevladujejo mednarodna avtomobilska podjetja.
3. Močne blagovne znamke pomembno prispevajo h gospodarskemu bogastvu, saj ustvarjajo gospodarsko rast, delovna mesta in krepijo državno identiteto. Vrednost finskih in švicarskih znamk, ki so med desetimi najbolj vrednimi v Evropi, tvori največji odstotek glede na BDP posamezne države. Finske znamke tvorijo 37,3 odstotka BDP, švicarske pa 26,6 odstotka. Avstrija s 16,5 odstotka še presega evropsko povprečje, ki znaša 9,4 odstotka, na dnu seznama pa so Romunija z 0,05 odstotka in Bolgarija z 0,48 odstotka. Rusija je z 1,26 odstotka rahlo izboljšala svoj položaj.

Kontakt:
maX communication GmbH
Mag. Renate Altenhofer
t: +43-1-532-1000 23
m: +43-676-846 00 7777
e-pošta:office@maxcc.at
spletna stran: http://study.eurobrand.cc