O-STA

Statistični urad RS objavlja na svoji spletni strani pojasnilo in popravke statističnih podatkov o številu prebivalcev v občini Maribor

Spoštovani,


zaradi napačnega podatka o številu prebivalcev v Mariboru za leto 1998 v Eurostatovi publikaciji Statistics in Focus in posledično napačnem izračunu upada števila prebivalcev v občini Maribor v obdobju 1998 - 2004 je Statistični urad RS na svojih spletnih straneh objavil pojasnilo in pravilne podatke:

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1928

S spoštovanjem.
********************************
Ida Repovž Grabnar

Statistični urad RS

tel: 01/241 51 58

www.stat.si