O-STA

Modra linija, d. d., Modra linija 2, d. d. in Modra linija 3, d. d. - začasna zaustavitev trgovanja

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 25.10.2001 sprejela odločbe, da se z dnem 26.10.2001, zaradi postopka zamenjave delnic začasno zaustavi trgovanje na prostem trgu z:

· rednimi delnicami z oznako ML0N, izdajatelja Modra linija, pooblaščena investicijska družba, d. d., Koper,
· rednimi delnicami z oznako ML2N, izdajatelja Modra linija 2, pooblaščena investicijska družba, d. d., Koper ter
· rednimi delnicami z oznako ML3N, izdajatelja Modra linija 3, pooblaščena investicijska družba, Koper.

Primorski skladi, Upravljanje z investicijskimi skladi, d. d., Koper, je dne 25.10.2001 obvestila borzo, da so bili dne 19.10.2001 v sodni register vpisani sklepi skupščin delničarjev izdajateljev, (sprejeti dne 26.3.2001), na podlagi katerih se bosta družbi Modra linija 2, pooblaščena investicijska družba, d. d., Koper, ter Modra linija 3, pooblaščena investicijska družba, d. d., Koper, pripojili k družbi Modra linija, pooblaščena investicijska družba, d. d., Koper, ter prenehali obstajati kot pravna subjekta.

Uprava borze je sprejela ustrezne odločbe o začasni zaustavitvi trgovanja zaradi izpeljave postopka zamenjave delnic z oznako ML2N ter ML3N za delnice prevzemne družbe Modra linija, d. d., Koper
v centralnem registru KDD.

Začasna zaustavitev bo trajala predvidoma do prejema ustrezne odločbe KDD.