O-STA

Statistični dnevi

Spoštovani,

Statistični dnevi 2008 je tradicionalno mednarodno posvetovanje statistikov, dajalcev in uporabnikov statističnih podatkov, letošnje, že 18., pa ima naslov Medgeneracijska solidarnost - izziv za sodobne družbe (www.statisticni-dnevi.si). Posvetovanje bo potekalo od ponedeljka, 10. novembra, do srede, 12. novembra 2008, v hotelu Radin v Radencih. V priloženem sporočilu za objavo je kratko predstavljena vsebina posvetovanja.

Dodatno Vas vljudno vabimo na uvodno panelno razpravo med eminentnimi statistiki in uporabniki uradnih statističnih podatkov z naslovom Inovativni pristopi v komuniciranju z različnimi skupinami uporabnikov, v kateri bodo ti razložili svoj pogled na vizualno predstavljanje statističnih podatkov. V omenjeni uvodni razpravi bodo sodelovali:

* Enrico Giovannini, direktor Direktorata za statistiko OECD
* Klaus Reeh, svetovalec generalnega direktorja Eurostata
* Olav ten Bosch, Statistika Nizozemske
* dr. Žiga Turk, minister za razvoj 2007-2008 in profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
* Ali Žerdin, urednik Dnevnikovega objektiva
* dr. Marko Krevs, profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Otvoritev Statistične dnevov 2008 bo v ponedeljek, 10. novembra ob 10.15,

že ob 9.45 uri pa Vas vljudno vabimo na pogovor z organizatorji in nekaterimi najvidnejšimi udeleženci posvetovanja
. Ti so:

- generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman, predsednik Statističnega društva Slovenije dr. Andrej Blejec in predsednik Programskega odbora posvetovanja dr. Janez Šuštaršič - kot organizatorji

in

- Davor Dominkuš, direktor Direktorata za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve g.
- Enrico Giovannini, direktor Direktorata za statistiko OECD
- g. Giuseppe Carone iz Evropske komisije - Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve
- dr. Žiga Turk, minister za razvoj 2007-2008

Še enkrat prijazno vabljeni in nasvidenje že v ponedeljek v Radencih.

S spoštovanjem.
********************************
Ida Repovž Grabnar

Statistični urad RS

tel: 01/241 51 58 / 041 391 315
www.stat.si