O-STA

Nesolventnim bankam onemogočene medbančne transakcije

Stuttgart, 26. 11. 2008 - Podjetje Cellent Finance Solutions AG je uvedlo novo funkcijo za nadzor transakcij ("Transaction Controlling") v okviru programske rešitve S/Monitor, ki spada v družino izdelkov SMARAGD. Nadzor omogoča ustavitev plačilnih transakcij tveganim bankam tudi v zelo pozni fazi, kar bistveno izboljša splošno varnost medbančnega trgovanja.

Za banke postaja vedno bolj pomembno, da lahko preverijo, ali pri izhodnih plačilih in posojilih obstaja tveganje neplačila. Banke potrebujejo instrument, s katerim lahko nadzorujejo transakcije, tik preden so izvedene, saj jih lahko le tako učinkovito ustavijo. Pri tem je potreben hiter odzivni čas.

Podjetje Cellent Finance Solutions AG tako orodje nudi v okviru programske opreme S/Monitor Transaction Controlling. V sistemu so shranjeni nazivi tveganih finančnih ustanov. Program s pomočjo nastavljivih pravil za izločanje pregleda transakcije in ugotovi, ali bodo plačila poslana neustrezni banki. Finančne ustanove, ki jim na primer grozi nesolventnost, je tako možno identificirati in blokirati kadar koli in kjer koli. Pooblaščeno osebje lahko transakcijo preveri in odobri ali ustavi plačilo s samo nekaj kliki.

"S/Monitor Transaction Controlling zanesljivo prepreči izvajanje plačil finančnim ustanovam, ki so v težavah," poudarja Klaus Spiesshofer, direktor prodaje v podjetju Cellent Finance Solutions AG. "Gre za učinkovit ukrep pri vračanju zaupanja v medbančno trgovanje."

Kontakt:

Elisabeth Gutscher-Wolf

+49 711 222 992 - 930

www.cellent-fs.de

E-pošta: elisabeth.gutscher-wolf@cellent-fs.de