O-STA

Banka Koper, d. d., Koper - začasna zaustavitev trgovanja z delnicami BKP

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 26.10.2001 sprejela odločbo, da se z dnem 26.10.2001 začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako BKP, izdajatelja Banka Koper, d. d., Pristaniška 14, ki so uvrščene v borzo kotacijo.

V časniku Finance (članek z naslovom "Predvidoma v torek bo Banka Koper italijanska) je bilo dne 26.10.2001 objavljeno, da naj bi največji lastniki - Istrabenz, d. d., Koper, Intereuropa, d. d., Koper, ter Luka Koper, d. d., Koper, v torek 30.10.2001 podpisali okvirno pogodbo o prodaji Banke Koper italijanski banki Sanpaolo IMI S. P A.. V članku je navedeno tudi, da naj bi cena za delnico BKP znašala od 101.000 SIT do 104.000 SIT.

Ker izdajatelj ni zagotovil javne objave navedenih cenovno občutljivih informacij, je uprava borze z namenom zagotovitve enakomerne obveščenosti investitorjev sprejela odločbo o začasni zaustavitvi trgovanja z zadevnimi delnicami.

Trgovanje z navedenim vrednostnim papirjem bo začasno zaustavljeno do ustrezne javne objave oziroma razkritja pomembnih informacij s tem v zvezi.