O-STA

NAJBOLJ CELOVIT PONUDNIK ENERGETSKIH STORITEV V SLOVENIJI

Poleg že napovedanega oblikovanja družbe Petrol Plin, v okviru katere bo nadaljeval z razvojem svoje plinske dejavnosti, Petrol skupaj z avstrijskim Estagom ustanavlja še mešano podjetje Elektropetrol, ki bo tržilo električno energijo. Uporabniki energetskih storitev se bodo tako v kratkem lahko z enega samega mesta oskrbovali z vsemi vrstami energije.

Bled, 26. oktobra – Delniška družba Petrol skupaj z avstrijskim podjetjem Estag AG ustanavlja mešano podjetje, ki se bo ukvarjalo s trgovanjem z električno energijo – novi Elektropetrol bo z dejanskim poslovanjem pričel že v začetku prihodnjega leta. Uporabnikom, ki potrebujejo različne vrste energentov, bo tako pri Petrolu zagotovljena kompletna energetska oskrba; poleg goriv, maziv, kurilnega olja in plina po novem torej tudi elektrika. Prav v celoviti ponudbi in s tem za kupca znatno nižjih stroških je tudi temeljna konkurenčna prednost Petrola pred ostalimi tovrstnimi ponudniki.
Postopek za ustanovitev Elektropetrola, v katerem bo imel Petrol 51-odstotni, Estag pa 49-odstotni lastniški delež, je s podpisom ustanovne partnerske pogodbe formalno stekel že 10. oktobra. Sedež družbe bo v Ljubljani, poslovati pa bo pričela poslovati 1. januarja prihodnje leto. Na dolgi rok naj bi z elektriko oskrbovala približno petino slovenskih elektroenergetskih uporabnikov.
Petrol bo torej obstoječo ponudbo energentov že v letu 2002 dopolnil z električno energijo. Gre za realizacijo že napovedane in torej pričakovane poslovne poteze, ki pomeni sestavni del Petrolovega postopnega preoblikovanja iz naftne v celovito energetsko družbo. Petrol je v preteklem letu že pričel posegati na področje ekologije, zelo intenzivno pa razvija tudi plinsko dejavnost. Njegov vstop na elektroenergetsko področje je torej logičen. Nenazadnje tudi zato, ker Petrol izjemno dobro pozna slovenski energetski trg, prek obstoječe ponudbe energentov pa ima tudi že vzpostavljen odnos z vsakim potencialnim odjemalcem električne energije v Sloveniji.
Prav v slednjem vidi interes po povezovanju s Petrolom tudi graško podjetje Estag. Portfelj njegovih dejavnosti poleg trženja električne energije sicer sestavlja še distribucija zemeljskega plina, daljinsko ogrevanje in ekologija. Estag je – enako kot Petrol – tudi družbenik v podjetju Aquasystems, ki ima koncesijo za gradnjo čistilne naprave in za čiščenje odpadnih voda v Mariboru. To je torej projekt, pri katerem obe podjetji že sodelujeta. Elektropetrol predstavlja drugega.
Petrol bo novoustanovljeno podjetje podprl s poznavanjem slovenskega energetskega trga, zlasti potreb vsakega posameznega potencialnega kupca, s pomočjo Elektropetrola pa bo lahko zaokrožil svojo energetsko ponudbo in uporabnikom ponudil bolj konkurenčne cene. Estag, ki bo Elektropetrolu omogočal dostop do cenovno ugodne električne energije in ga opremil tudi s potrebnim znanjem in tehnologijo, pa si bo na ta način zagotovil vstop na slovenski trg električne energije.