O-STA

Zurich ustvaril novi zavarovalni polici v podporo tehnologijam za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, ki ponujajo odgovor na potrebe zajema in skladiščenja ogljika

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Zurich, eden od vodilnih ponudnikov premoženjskih in nezgodnih zavarovanj, je danes sporočil, da je začel ponujati storitev zavarovanja za odgovornost za zajem in skladiščenje ogljika (CCS) ter finančnega zavarovanja geološkega skladiščenja (GSFA). Ta dva specializirana zavarovalniška produkta sta namenjena zadovoljevanju posebnih potreb projektov CCS od faze načrtovanja do obratovanja, pa do zaprtja in dogodkov po zaprtju na kraju geološkega skladiščenja.

Glede na pričakovane izzive nadaljnje uporabe fosilnih goriv in trajnostne zaščite podnebja je pričakovati, da bo učinkovita izvedba sistemov CCS kritična točka v izpolnjevanju zahtev v dolgoročnemu globalnemu zmanjševanju izpustov CO2. Tako je Zurich v sodelovanju s strankami, akademskimi strokovnjaki in vladnimi predstavniki razvil poglobljeno znanje o tveganjih povezanih s tovrstnimi tehnologijami, tako da je sedaj dognal vlogo, ki jo zavarovalniški mehanizem lahko igra pri pospeševanju uporabe CCS v prihodnosti.

"Ponosni smo, da lahko s tema novima produktoma omogočamo uporabo nove tehnologije za blaženje klimatskih tveganj," je dejala Lindene Patton, vodja produktov za okolje pri Zurichu. "Razvoj teh produktov priča o najboljšem, kar Zurich ponuja - sposobnost, da ponudimo inovativne rešite upravljanja tveganj za najtežje izzive, s katerimi se naše stranke soočajo v povezavi z ozračjem. Takšen celosten pristop je mogoč le na podlagi tesnega sodelovanja - povezovanja našega znanja z javno politiko, gospodarstvom in akademskimi strokovnjaki, katerega vsota je večja od posameznih členov."

Pattonova je dodala: "s ponudbo teh dveh produktov smo odpravili precejšnjo oviro na poti široke uporabe te tehnologije, ki je ključna za dolgoročno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov."

S tem ko je ti dve novi zavarovanji dodal obstoječemu portfelju zavarovalniških produktov v povezavi z ozračjem, lahko Zurich pospešuje uporabo in zavarovanje inovativnejše in čistejše rešitve za izrabo premoga od načrtovanja do zaprtja prek naslednjih kritij:

Zavarovalna polica za odgovornost za CCS

* odgovornost za onesnaženje,
* prekinitev poslovanja,
* kontrola ponora,
* odgovornost za prenos in
* geomehanska odgovornost.

Polica GSFA

* določene dejavnosti zaprtja in po zaprtju.

Produkte je mogoče uporabiti ne le za čistejšo izrabo premoga ampak tudi za vrsto različnih industrijskih procesov, tako na kopnem kot na morju. Vsa kritja niso na voljo na vseh trgih.

O Zurichu

Finančna skupina Zurich Financial Services Group (Zurich) je ponudnik finančnih storitev, ki temeljijo na zavarovanju, s svetovno mrežo poslovalnic in podružnicah v Severni Ameriki in Evropi, na območju Azije in Pacifika, Latinske Amerike in drugih trgih. Skupina, ki je bila ustanovljena leta 1872, ima sedež v Zuerichu, v Švici. Zaposluje približno 60.000 ljudi, ki zagotavljajo storitve strankam v več kot 170 državah. V Severni Ameriki je Zurich (www.zurichna.com) vodilni ponudnik premoženjskih in nezgodnih zavarovanj za sektorje globalnih korporacij, velikih in srednje velikih ter specializiranih podjetij.

Kontakti:

Zurich
Stiki z mediji:
Steve McKay
(847) 706-2265
steven.mckay@zurichna.com


Vir: Zurich
Distribuira Business Wire

To sporočilo je na ogled na spletu na:
http://www.businesswire.com/news/home/20090119005535/en