O-STA

Razpis za gostovanje časopisnih urednikov v ZDA

Mednarodni center za novinarje (International Center for Journalists) iz Washingtona je objavil razpis za 10 štipendij, ki zagotavljajo pettedensko študijsko bivanje v Združenih državah Amerike izbranim časopisnim urednikom iz držav vzhodne in srednje Evrope, držav nekdanje Sovjetske zveze, Azije, Afrike in Južne Amerike.

Kandidati naj bi predvsem prihajali iz uredništev deska dnevnih časopisov, naj bi odlično govorili angleški jezik, imeli najmanj pet let delovnih izkušenj v tiskanih medijih in naj bi v eseju, dolgem 300 besed, razložili, kaj bi radi dosegli tekom študijskega obiska v ZDA.

Rok za prijave je 1. junij 2001, študijski obiski pa so predvideni od 22. septembra do 27. oktobra 2001. Organizator je pripravil prijavnico, ki je na voljo v pisarni Mirovnega inštituta, več informacij o programu in drugih dejavnostih Mednarodnega centra za novinarje v Washingtonu dobite tudi na internet naslovu www.icfj.org.

Pokrovitelja programa študijskih obiskov sta Ameriško združenje časopisnih urednikov in Freedom Forum.