O-STA

IZJAVA ZA JAVNOST

Glede na obvestila v medijih v zvezi s postopkom pred državno revizijsko komisijo o razpisnem postopku pri oddaji del za gradnjo predora Podmilj, SCT d.d. ugotavlja, da je bila ponudba SCT-ja korektna in v skladu s predpisi.

SCT d.d. v tem postopku ni prejela nikakršnega uradnega obvestila, ki bi kakorkoli utemeljeval okoliščine ali dejstva, zaradi katerih bi bila odločitev razpisne komisije vprašljiva.


Ponudniki po oddaji ponudbe v nobenem primeru nimamo možnosti vplivati na postopke ali spreminjati predloženo dokumentacijo. Upoštevaje več kot 50-letno tradicijo in poslovni ugled SCT d..d-. pa smo se do sedaj in se bomo po potrebi tudi v tem postopku posluževali vseh zakonitih možnosti za zaščito ugleda ter pravnih interesov družbe.