O-STA

Sporočilo za javnost družbe Petrol d.d., Ljubljana o 4. seji nadzornega sveta

Ljubljana, 11. junij 2009 - Na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 4. seji nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je danes sestala komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Sledila je sklepom 4. seje nadzornega sveta o nujnosti čimprejšnje vzpostavitve vodstva družbe Petrol d.d., Ljubljana. Komisija je sprejela sklep, da bo izbor kandidatov za predsednika uprave izvedla na podlagi 11. alineje, 1. točke 24. člena Zakona o delovnih razmerjih - brez javne objave. Za to potezo se je komisija odločila zaradi trenutnih nestabilnih razmer v gospodarskem okolju, prepotrebne stabilizacije družbe in zaradi odprtih vprašanj glede Petrolove strateške naložbe v družbi Istrabenz d.d..

Komisija je oblikovala listo kandidatov za funkcijo predsednika uprave. Razgovori s kandidati bodo opravljeni v naslednjem tednu. Na podlagi izpolnjevanja kriterijev, ki jih je s sklepom določil nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, dne 8. junija 2009 in strateškega načrta razvoja skupine in družbe Petrol, bo komisija nadzornemu svetu predlagala ožji izbor kandidatov za mesto predsednika uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana.

po pooblastilu predsednika nadzornega sveta

Bruno Korelič
predsednik komisije za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave


To elektronsko sporočilo in priponke se sme uporabljati v skladu s sporočilom objavljenim na: http://www.petrol.si/disclaimer .

This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on: http://www.petrol.si/disclaimer .