O-STA

Največji center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji

Vrhnika, 16. junij 2009 - Vodilno podjetje za gospodarjenje z nevarnimi odpadki v regiji, Kemis, je po več let trajajočem projektu zaključilo naložbo v nov, tehnološko sodoben center. Z združitvijo vseh aktivnosti na eni lokaciji bodo dosegli večjo fleksibilnost do kupcev, izboljšali logistiko, predvsem pa dvignili raven varnosti pri delu in varovanja okolja. Naložba v najsodobnejši center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji je vredna 6,8 milijona evrov. Slavnostni trak najpomembnejše tovrstne okoljevarstvene investicije v letošnjem letu sta prerezala minister za okolje RS, Karl Erjavec, in predsednik uprave Gorenja, Franjo Bobinac.

Sodoben center v velikosti 4.000 m2 se razprostira v bližini Vrhnike. V njem bodo prevzemali, sortirali, preembalirali, skladiščili in z različnimi postopki predelali odpadke do oblike, primerne za prevzem za končno uporabo oziroma odstranitev. Center je bil zgrajen v skladu z okoljsko zakonodajo in zahtevami ter najboljšo razpoložljivo tehniko, zato odpira možnosti za nadaljnji razvoj dejavnosti Kemisa na področju predelave in izrabe nevarnih odpadkov iz industrije in gospodinjstev.

Podjetje Kemis je v več kot dvajsetih letih delovanja poskrbelo za več kot 200.000 ton različnih, večinoma nevarnih odpadkov, zaupanje v svoje storitve pa so pridobili pri več kot 800 slovenskih podjetjih.

Kemis je od leta 2004 v 100-odstotni lasti Gorenja. V strateških načrtih skupine Gorenje je poslovna dejavnost ekologije opredeljena kot ena ključnih dejavnosti, ki izhaja iz več kot petdesetletnih izkušenj Gorenja in zaznanih razvojnih potencialov. Vizija področja ekologije v skupini Gorenje je postati vodilni ponudnik celovitih storitev s področja varovanja okolja in gospodarjenja z odpadki na področju JV Evrope.