O-STA

Klub NVO Podravja

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja organizira delovno in družabno srečanje podravskih nevladnih organizacij, ki bo 23.6.2009 ob 17. uri v prostorih Centra interesnih dejavnosti na Ptuju, Osojnika ulica 9.

V okviru srečanja bo izvedena delavnica o pomenu vključevanja v civilni dialog za nevladne organizacije z naslovom Kako sooblikovati predpise in javne politike. Delavnico bosta vodila in povezovala Goran Forbici iz CNVOS in Matej Verbajs iz PIC-a.

Sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev je sestavni del vsake demokratične ureditve, ki postaja v luči globalnih in izredno dinamičnih sprememb še toliko pomembnejše. A da bi to vključevanje bilo učinkovito, se mora tudi sama javnost usposobiti zanj. Za uspešno sooblikovanje javnih predpisov in politik namreč potrebujemo različne veščine in znanja.

Program delavnice je dvodelen, teoretičen in praktičen. V prvem delu bodo udeleženci podrobneje spoznali:

· postopke oblikovanja in sprejemanja zakonodaje in javnih politik v Republiki Sloveniji (nacionalna in lokalna raven)

· mehanizme vključevanja NVO (ustrezni predpisi, metode, časovni roki ...)

· primeri dobrih praks (sporazumi med javnostjo in lokalno skupnostjo, sporazumi med NVO in vlado, Aarhuška konvencija in Ministrstvo za okolje in prostor ...)

V drugem delu pa bodo na podlagi trenutno aktualnih predpisov na nacionalni in lokalni ravni oblikovali amandmaje k besedilu, tako da bodo praktično spoznali, kako amandmirati predloge in jih obrazložiti.

Prijave in informacije zbiramo na: info@nevladna.org do 19.6.2009.