O-STA

SURS: Prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, 31. december 2001 - POPRAVEK

Prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, 31. december 2001 - POPRAVEK (18.6.2009)
Področje: PrebivalstvoPovzetek:
Zaradi napak v tabeli Prebivalstvo po izbranih starostnih skupinah in spolu, občine, Slovenija, po stanju 31. 12. 2001, in sicer za ženske, statistične podatke ponovno objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT. Podatki so bili prvotno objavljeni v publikaciji Statistične informacije, št. 171/2002 in z e-objavo.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2437


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.