O-STA

Rezultati 26. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Rezultati avkcije, ki je bila v TOREK, 30.10.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 26. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM026291101 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 375 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 375 lotov naročil v skupni vrednosti 3.750.000.000 SIT po enotni ceni 99,197. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 10,79%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,404 in 99,197 (obrestna mera od 7,99% do 10,79% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 26. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 29.11.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 07.11.2001. Razpisana emisija 27. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM027061201 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 08.11.2001.