O-STA

Sporočilo Petrola o naložbi v družbo Istrabenz

Ljubljana, 19. junij 2009

Družba Petrol je bankam upnicam v družbi Istranbenz danes poslal svoje stališče o njihovem predlogu o prostovoljni poravnavi med bankami upnicami in družbo Istrabenz d.d. in dodatne predloge, ki bi po mnenju Petrola lahko pozitivno pripomogli k hitrejšemu dogovoru o končni uspešni sanaciji družbe Istrabenz.

Petrol je vedno podpiral aktivnosti in odločitve, ki bi vodile do dogovora o medsebojnih razmerjih med upniki in družbo oziroma do ustrezne rešitve (med katerimi je tudi možnost dokapitlizacije, možnost odkupa energetske dejavnosti) in posledično sanacije Istrabenza. Vendar morajo te rešitve temeljiti na ustreznih strokovnih podlagah in izpeljani morajo biti vsi ustrezni korporativni postopki v družbi.

Ker so banke upnice večkrat javno izrazile nezadovoljstvo s postopanjem organov vodenja in nadzora IB, po drugi strani pa Petrol d.d., Ljubljana želi, da se vseeno izvede finančna sanacija IB, hkrati Petrol ponuja bankam v odkup svoje delnice IB, tako da bi banke upnice po odkupu lahko prevzele aktivno vlogo tudi v organih vodenja in nadzora IB. To bi prispevalo k izboljšanju komunikacije med bankami upnicami, organi vodenja in nadzora ter preostalimi delničarji ter k poenotenju stališč o prostovoljni poravnavi obveznosti do bank upnic.

Ne glede na navedeno pa Petrol ponovno izraža pripravljenost aktivno in konstruktivno sodelovati pri finančni in poslovni sanaciji skupine IB.

Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana