O-STA

Dovoljene psihoaktivne snovi škodijo zdravju podobno kot prepovedane droge

Ob mednarodnem dnevu boja proti drogi

Nevarna zlasti spletna trgovina s psihoaktivnimi snovmi

Ljubljana, 24. junij 2009 - Doslej je bila pozornost javnosti večinoma usmerjena v prepovedane droge, njihov nadzor, preprečevanje uporabe in zdravljenje. Zdaj pa vse več pozornosti upravičeno dobivajo tudi psihoaktivne snovi, ki niso prepovedane, a imajo praviloma podobne učinke kot nadzorovane droge in so zdravju škodljive. Slovenija pri tem ni nobena izjema: v zadnjem času so uživalci poročali zlasti o mefedronu in izdelkih "Spice". Večina teh snovi je na prodaj na svetovnem spletu, zato je njihovo razpečevanje teže nadzorovati.

Več kot dvesto različnih psihoaktivnih izdelkov

Evropski center za droge in odvisnosti (EMCDDA) je v lanskem letu izvedel kratko študijo spletnega trga psihoaktivnih snovi. Njihova poročila navajajo naraščanje števila spletnih trgovin, ki ponujajo psihoaktivne alternative nadzorovanim drogam, kot so LSD, ekstazi, kanabis in opioidi. Večina teh trgovin ima sedeže v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, v manjšem obsegu pa tudi v Nemčiji in Avstriji. Na njihovih cenikih je več kot dvesto psihoaktivnih izdelkov.

Najbolj ogroženi so najstniki

"Težave najpogosteje nastopijo takrat, ko so preparati, ki imajo psihoaktivne snovi, zlorabljeni; na primer ob sočasnem uživanju še drugih snovi ali celo zdravil oziroma pri najstnikih, ki z njimi eksperimentirajo ali jih uživajo rekreacijsko," je povedala mag. Mercedes Lovrečič z Inštituta za varovanje zdravja. Najstniki so tudi najbolj ogrožena skupina, poudarja mag. Lovrečičeva, saj psihoaktivne snovi delujejo na možgane, ki se pri najstnikih še niso popolnoma razvili.

Tudi dovoljene snovi lahko vsebujejo nedovoljene sestavine

Psihoaktivne snovi imajo najpogosteje halucinogene, stimulativne ali pomirjajoče učinke, pogosto pa pripravki vsebujejo še različne alkaloide, ki povečajo tveganje za zdravje. "Zavajajoče je oglaševanje, da gre za varne in naravne droge, češ da so iz naravnih sestavin. Velikokrat namreč pripravki vsebujejo tudi snovi, ki niso dovoljene," poudarja mag. Mercedes Lovrečič. Treba se je tudi zavedati, da nekatere psihoaktivne snovi nikoli niso bile dovoljene za uporabo pri ljudeh, temveč le v industriji, nekaterim drugim pa so dodane tudi sintetične psihoaktivne snovi.

Uživanje psihogenih snovi lahko povzroči celo genetske spremembe

Najpogostejše težave z zdravjem, ki lahko nastopijo po uživanju teh snovi, so zastrupitve in slabo počutje. Po navadi uporabniki ne iščejo zdravstvene pomoči in počakajo, da težave izzvenijo. "Kratkoročni učinki na možgane in na telo se razlikujejo glede na vrsto psihoaktivne snovi, najpogosteje pa se odražajo na srčnožilnem (npr. pospešeno bitje srca, skrčenje arterij in zvišan krvni tlak) in centralnem živčnem sistemu (npr. motnje ali izguba zavesti)," pojasnjuje mag. Mercedes Lovrečič. Sicer pa se možne dolgoročne neželene posledice za zdravje v grobem delijo na tri skupine: prizadetost jeter, psihične težave in celo genetske spremembe (mutagenost).

Zelo pomembno je ozaveščanje

Nekatere države so nekaj psihoaktivnih snovi že uvrstile med prepovedane, drugod so takšni postopki še v teku. "Vendar možnost uvrstitve psihoaktivnih snovi med prepovedane droge sama po sebi ne odpravi problematike," ugotavlja mag. Mercedes Lovrečič. Zato sta zelo pomembna ozaveščanje javnosti in preventivno ukrepanje. Praksa je namreč pokazala, da se spletna ponudba psihoaktivnih snovi takoj, ko je neka snov prepovedana, preusmeri in ponudi nove možnosti; podobno je v primerih, ko se poskuša nadzorovati odmerke in koncentracije omenjenih snovi. "Pri ozaveščanju javnosti so ključni tudi mediji. Pred kratkim nam je tako prav z medijskim pritiskom uspelo umakniti izdelke ,Spice' iz nekaterih slovenskih trgovin, še preden so ti zakonsko prepovedani," sklene mag. Mercedes Lovrečič.

###

Dodatne informacije:

Služba za odnose z javnostmi IVZ

Urška Kaloper

Tel. št.: 01/ 2441 479

E-pošta: urska.kaloper@ivz-rs.si