O-STA

SURS: Morsko ribištvo, Slovenija, 2008

Povzetek:
Lani so ribiči ulovili/iztovorili okoli 686 ton ribjih proizvodov, to je za 25 % manj kot v letu 2007 in najmanj po letu 1992.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2395


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.