O-STA

Nadzorni svet Petrola razpravljal o naložbi v družbo Istrabenz

Ljubljana, 24. junij 2009 - Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana je na današnji 6. seji obravnaval aktualne dogodke v zvezi z naložbo v družbo Istrabenz, d.d., dodatna pojasnila je posredoval tudi predsednik uprave družbe Istrabenz Bogdan Topič.

Po temeljiti ekonomski in pravni analizi je nadzorni svet v celoti potrdil predlog uprave družbe Petrol, da družba v dokapitalizaciji Istrabenza ne sodeluje, bo pa družbi Istrabenz posredoval zavezujočo ponudbo za nakup 51 % deleža v družbi Instalacija d.o.o. po tržni vrednosti, ocenjeni s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij.

Petrol je te odločitve sprejel z namenom konstruktivno prispevati k razrešitvi finančnih težav družbe Istrabenz, d.d.. Predlagani odkup 51 % deleža družbe Instalacija d.o.o. bo namreč v celoti izpolnil pričakovanja konzorcija bank, saj bo preko realizacije kapitalskih dobičkov družbi zagotovljeno ciljno povečanje kapitala, hkrati pa bo družbi omogočen tudi dostop do novih finančnih virov.

Petrol je vedno podpiral aktivnosti in odločitve, ki bi vodile do dogovora o medsebojnih razmerjih med upniki in družbo, oziroma do ustrezne rešitve in sanacije Istrabenza.


# # #

Tomaž Kuntarič
predsednik nadzornega sveta