O-STA

SURS: Bruto domači proizvod (BDP) v standardih kupne moči (SKM), 2008

Povzetek:
Slovenski BDP na prebivalca v SKM je leta 2008 znašal 90 % povprečnega v EU-27.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2452


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.