O-STA

Skupščina Telekoma Slovenije

Vabim vas na 16. skupščino Telekoma Slovenije, ki bo v jutri, v torek, 30. Junija, ob 15. uri v multimedijski dvorani Telekoma Slovenije, vhod s Cigaletove 17.

Ključne vsebinske točke skupščine so:

  1. Otvoritev in imenovanje organov skupščine
  2. Poročilo predsednika uprave in predsednika nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2008
  3. Predlog uporabe bilančnega dobička za 2008
  4. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov

Zaradi omejenega prostora vas prosim za vašo prijavo s povratno e-pošto.

Darinka Pavlič Kamien
Vodja službe za odnose z javnostmi
Head of Public Relations
tel.: +386 1 234 19 68
gsm: +386 41 769 360
faks: +386 1 234 19 71
www.telekom.si