O-STA

SURS: Indeksi uvoznih cen, Slovenija, maj 2009

Povzetek:
Cene uvoženih proizvodov so bile maja 2009 višje, in sicer za 0,4 %. Cene proizvodov, uvoženih iz držav, ki ne spadajo v evroobmočje (neevroobmočja), so bile višje za 1,2 %, cene proizvodov, dobavljenih iz evroobmočja, pa za 0,1%.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2455


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.