O-STA

SURS: Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, april 2009

Povzetek:
V aprilu 2009 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 4 % več prenočitev turistov kot aprila 2008. Podrobnejše podatke o nastanitvenih zmogljivostih ter prihodih in prenočitvah turistov za april 2009 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2467


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.