O-STA

Nadzorni svet potrdil letno poročilo ZM za leto 2008

Maribor, 9. julij - Nadzorni svet Zavarovalnice Maribor je na današnji seji potrdil letno poročilo za leto 2008 - Skupščina Zavarovalnice Maribor bo 11. avgusta 2009

Na današnji seji se je nadzorni svet Zavarovalnice Maribor seznanil in potrdil letno poročilo za leto 2008 in ga predlagal skupščini Zavarovalnice Maribor v potrditev.

"Leto 2008 so v Zavarovalnici Maribor zaznamovala predvsem neurja in začetki finančno-gospodarske krize. Tako smo v lanskem letu našim zavarovancem samo zaradi treh katastrofalnih neurij izplačali za več kot 50 milijonov evrov škode. V Zavarovalnici Maribor smo v letu 2008 zbrali 251,8 milijonov evrov premij. Od tega smo 74 odstotkov premije zbrali na področju premoženjskih zavarovanj, 26 odstotkov premije pa na področju življenjskih zavarovanj. Glede na leto 2007 smo v ZM zbrali za 7,5 odstotkov več premije.

V lanskem letu smo v ZM izplačali 190,9 milijonov evrov odškodnin - od tega 83 odstotkov na premoženjskih in 17 odstotkov na življenjskih zavarovanjih. Kljub katastrofalnim škodam in popravkom vrednosti naložb, smo v letu 2008 ustvarili 2,79 milijona evrov čistega dobička," je po seji nadzornega sveta povedal Drago Cotar, predsednik Zavarovalnice Maribor.

Zavarovalnica Maribor je v lanskem letu izboljšala tudi svoj tržni delež. V letu 2008 je tržni delež Zavarovalnice Maribor med vsemi zavarovalnicam znašal 12,47 odstotkov (v letu 2007 12,37 odstotkov), med 'klasičnimi' zavarovalnicami - torej med vsemi zavarovalnicami brez KAD (Kapitalske družbe) in SOP (Sklada obrtnikov in podjetnikov) - pa je tržni delež znašal 13,38 odstotkov.

Nadzorniki so, skladno s statutom Zavarovalnice Maribor sklicali skupščino, ki bo 11. avgusta 2009.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poslovanjem Zavarovalnice Maribor v prvih treh mesecih letošnjega leta, ko so v ZM zbrali za 79,8 milijona evrov premije (10 odstotkov več kot v enakem obdobju lanskega leta) ter izplačali za 45,6 milijona evrov odškodnin (29,2 odstotka več kot v enakem obdobju lanskega leta).