O-STA

SURS: Svetovni dan prebivalstva 2009

Povzetek:
Svetovno prebivalstvo šteje 6,8 milijarde ljudi, po demografskih projekcijah pa bo štelo 9,1 milijarde leta 2050. EU-27 ima skoraj 500 milijonov prebivalcev, po projekcijah Eurostata pa bo leta 2050 tu živelo 506 milijonov ljudi. Slovenija z dobrima 2 milijonoma prebivalcev danes jih bo po teh predvidevanjih leta 2050 imela 1,88 milijona.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2480


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.