O-STA

Sprostitev trgovanja z delnicami BANKE KOPER, d.d., Koper

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je 5. novembra 2001 sprejela odločbo, da se s tem dnem sprosti trgovanje z rednimi delnicami z oznako BKP, izdajatelja BANKA KOPER, d.d., Koper, Pristaniška 14, ki so uvrščene v borzo kotacijo.

Trije največji delničarji (Istrabenz, d.d., Intereuropa, d.d., in Luka Koper, d.d.) Banke Koper, d.d., so namreč v časniku Delo 3. novembra 2001 skupno javno objavili, da so 30. oktobra 2001 z italijansko banko San Paolo IMI S.p.A., Torino, podpisali pogodbo o prodaji najmanj 51% vseh delnic izdajatelja, pri čemer naj bi prodajna cena znašala 101.971,72 SIT na delnico. Poleg tega je istega dne tudi Banka Koper, d.d., javno objavila, da je od družbe San Paolo IMI S.p.A. prejela namero za ponudbo za odkup vseh njenih vrednostnih papirjev.

Zaradi dogovorjene prodajne cene za delnico BKP, ki občutno presega zadnji uradni enotni tečaj te delnice, obstaja velika verjetnost, da bo ob sprostitvi trgovanja na trgu nastalo tržno neravnovesje. S tem razlogom je uprava borze odpravila tudi 10% omejitev tečaja delnic BKP, ki bo trajala do vzpostavitve novega uradnega enotnega tečaja.