O-STA

SURS: Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, maj 2009

Povzetek:
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo in investicije v kmetijstvu (inputov) so bile v maju 2009 povprečno za 0,5 % nižje kot v aprilu 2009 in za 5,2 % nižje kot v maju 2008.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2484


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.