O-STA

Sporočilo po današnjem neformalnem sestanku članov NS Zavarovalnice Triglav, d.d.

Člani nadzornega sveta so se zaradi odsotnosti dveh članov NS danes sestali neformalno. Opravili so dodatna preverjanja dveh kandidatov za predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., in preverili navedbe iz današnjega anonimnega pisma medijem. Služba notranje revizije bo zadolžena, da preveri navedbe iz anonimnega pisma in poda nadzornemu svetu poročilo o tem, ali so bila prekoračena pooblastila oz. kršena druga pravila v zvezi s posli, ki jih omenja to pismo. Glede na ugotovitve SNR bo nadzorni svet po potrebi povabil h kandidaturi za predsednika uprave tudi osebe, ki niso sodelovale na javnem razpisu.

Borut Jamnik

Predsednik Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Kontakt:

Duša Lindtner, dusa.lindtner@triglav.si

Telefon :01/ 47 47 168