O-STA

SURS: Strukturni kazalniki, Slovenija in EU-27, 2000-2008

Povzetek:
Strukturni kazalniki so sredstvo za objektivno oceno napredka posamezne države članice Evropske unije in kandidatk pri doseganju ciljev lizbonske strategije. Sistem kazalnikov je sestavni del strategije in služi kot podlaga za letno poročanje o izvajanju strategije.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2446


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.