O-STA

SURS: Zakol živine v klavnicah, Slovenija, maj 2009

Povzetek:
V maju 2009 manjši zakol živali v klavnicah v primerjavi z aprilom 2009, razen zakol perutnine

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2487


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.