O-STA

SURS: Prebivalstvo po statistični definiciji prebivalstva iz leta 2008, podrobni podatki, Slovenija, 30. junij 2008

Povzetek:
Podrobne podatke o prebivalstvu, razvrščenem v različne starostne skupine po spolu, objavljene v podatkovni bazi SI-STAT, smo dopolnili s podatki po stanju 30. junij 2008.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2493


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.