O-STA

SURS: Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja in prihodki za aktivnosti v zvezi z varstvom okolja, Slovenija, 2007

Povzetek:
Investicije za varstvo okolja zbrane s statističnima raziskovanjema OKI in OKI-S so znašale v letu 2007 270829 tisoč EUR, kar je glede na leto 2006 manjše za skoraj 8 %, tekoči izdatki za varstvo okolja pa so bili v letu 2007 346597 tisoč EUR, kar je 5 % več kot v letu 2006.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2497


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.