O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami STC Celje, d. d., na prostem trgu

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je 5. novembra 2001 sprejela odločbo, s katero se s 6. novembrom 2001 začasno zaustavi trgovanje na prostem trgu z delnicami z oznako STCG izdajatelja STC Celje, d. d., Kidričeva 36, Celje.

Družba Intereuropa, d. d., Vojkovo nabrežje 32, Koper, je namreč borzo tega dne obvestila, da je bila pripojitev izdajatelja na podlagi pripojitvene pogodbe, sklenjene 7. junija 2001, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru 30. oktobra 2001. S tem je prevzeta družba STC Celje, d. d., Celje, prenehala obstajati kot pravna oseba.

Začasna zaustavitev trgovanja bo trajala predvidoma do ustrezne obravnave izključitve delnic STCG iz trgovanja na prostem trgu.