O-STA

Nova zašcita bankomatov z obarvanjem denarja

Koncern Sintal, vodilna slovenska družba na podrocju varovanja, uvaja v Sloveniji novost - sistem, ki v primeru vloma v bankomat obarva denar, ki tako postane neuporaben - V svetu je sistem namešcen že v prek 50.000 bankomatov.

(Ljubljana, 15. julija 2009) Koncern Sintal, vodilna slovenska družba na podrocju varovanja, uvaja v Sloveniji novost - sistem, ki v primeru vloma v bankomat obarva denar, ki tako postane neuporaben. Sistem, ki je zelo enostaven za uporabo, je Sintal že ponudil slovenskim bankam.

V Sloveniji se v zadnjem obdobju povecuje število nepooblašcenih vdorov v bankomate in kraje bankomatov, zato so se v Sintalu odlocili za sodelovanje z mednarodnim podjetjem, ki je najvecji svetovni proizvajalec sistemov za tehnicno varovanje bankomatov. Bankam so poleg fizicnega varovanja in varovanja z varnostnimi kamerami ponudili še sistem varovanja bankomatov z obarvanjem denarja. Sistem deluje na principu varovanja kaset z denarjem, Sintal pa ponuja dva nacina uporabe.

Prvi je takojšnje obarvanje denarja v kaseti z denarjem med samim vlomom (napadom) na bankomat, krajo bankomata ali v primeru nepooblašcene odstranitve kasete iz bankomata. Drugi pa je varovanje kasete z denarjem tudi med samim transportom denarja (bodisi med vožnjo kaset z oklepnim vozilom bodisi med nošnjo kaset od vozila do bankomata). Sistem, ki deluje že v prek 50.000 bankomatov po svetu in ga že uporabljajo vodilne svetovne banke, je zelo enostaven za uporabo. V kaseti z denarjem se nahaja enota za obarvanje, ki se avtomatsko aktivira v primeru vloma ali odtujitve bankomata.

Kontakt:

Jana Zakrajšek

Sintal koncern

Litostrojska c. 38, SI-1000 Ljubljana

tel.: +386 1 513 00 15

fax: +386 1 513 00 19

GSM: +386 31 725 000

mail: jana.zakrajsek@sintal.si ali uprava@sintal.si

spletna stran: www.sintal.si