O-STA

SURS: Projekcije prebivalstva EUROPOP2008 za Slovenijo, 2008-2060, nizka, srednja in visoka varianta, konvergentni scenarij

Povzetek:
Statistični urad Republike Slovenije je pripravil in objavil novo publikacijo s prebivalstveno tematiko: Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008-2060, Eurostatova projekcija prebivalstva EUROPOP2008 za Slovenijo.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2515


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.