O-STA

RAZISKAVA EOS 2009 O EVROPSKIH PLAČILNIH PRAKSAH V PETIH DRŽAVAH

Hamburg - Švicarska in nemška podjetja so v dobrem položaju glede plačilne discipline svojih poslovnih partnerjev. To je le ena izmed ugotovitev EOSove raziskave "Evropske plačilne prakse". V sodelovanju z neodvisnim inštitutom za raziskovanje trgov Ipsos, je EOS Group, ponudnik na področju upravljanja informacij, upravljanja z zaostalimi plačili in terjatvami, o izkušnjah povprašal 1.200 podjetij v petih evropskih državah.

Delež točnih plačil znaša 75 % v Švici in 77 % v Nemčiji. V nasprotju pa je v Združenem Kraljestvu le 59 % računov poravnanih v določenem roku, 53 % v Bolgariji in le 21 % na Madžarskem. Podjetja, ki so sodelovala v raziskavi dajo svojim strankam povprečno od 31 do 33 dni za plačilo. Izjema je Nemčija: tu je plačilni rok precej krajši - le 25 dni. Problemi z likvidnostjo podjetij so ena od možnih posledic plačilne nediscipline. Težave s pretokom denarja, ki so posledica zapoznelih plačil ali izgube problematičnih terjatev, so prizadele že skoraj vsako tretje madžarsko podjetje (29 %).

Plačilna nedisciplina ne pomeni nujno tudi visokega deleža izgube problematičnih terjatev: veliko število Britancev, na primer, zanemarja točno plačevanje računov (59 %).

Vendar pa morajo britanska, tako kot švicarska podjetja, odpisati le 1,4 % vseh svojih terjatev. To je najnižja raven med državami vključenimi v raziskavo. Podjetja na Madžarskem (5,3 %), Bolgariji (4 %) in v Nemčiji (2,1 %) poročajo o veliko višjem deležu izgub problematičnih terjatev.

V vseh državah raziskave so vprašana podjetja nagnjena k pesimizmu glede prihodnosti: veliko število - 49 % - pričakuje poslabšanje plačilne discipline v naslednjih dveh letih. Večina (82 %) vprašanih managerjev pričakuje povečanje insolventnosti zasebnikov in podjetij.

EOS Group

S približno 4.000 zaposlenimi v več kot 20 državah je EOS Group, podjetje skupine Otto Group, eden vodilnih ponudnikov finančnih storitev na področju informacijskega upravljanja, upravljana z zaostalimi plačili in terjatvami.

Dodatne informacije: www.eos-solutions.com

Kontakt:

Lara Flemming, vodja korporativnih komunikacij in marketinga,

tel: +49 40 2850-1560

email: l.flemming@eos-solutions.com