O-STA

SURS: Indeksi povprečnih vrednosti zunanje trgovine, Slovenija, 4. četrtletje 2008 - Končni podatki

Povzetek:
Povprečne vrednosti zunanje trgovine, izračunane iz podatkov v evrih, so bile v letu 2008 na izvozni strani za 1,5 %, na uvozni strani pa za 4,3 % višje kot v letu 2007.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2510


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.