O-STA

SURS: Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, maj 2009

Povzetek:
V maju 2009 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 11 % manj prihodov in prenočitev turistov kot maja 2008. Podrobnejše podatke o nastanitvenih zmogljivostih ter prihodih in prenočitvah turistov za maj 2009 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.

Povezava do celotne vsebine novice:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2522


© Statistični urad Republike Slovenije - http://www.stat.si
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.