O-STA

Podpisano pismo o nameri: Upravi gorenjske banke in Abanke lahko začneta s postopki za uresničitev zamisli o kapitalskem povezovanju

Kranj, 31. julija - Največji delničarji Gorenjske banke d.d., Kranj in Abanke Vipa

d.d. so podpisali pismo o nameri. Z njim na podlagi do sedaj znanih informacij o

poslovanju obeh bank izražajo podporo pripravi podlag, ki so potrebne za

odločanje v zvezi z izvedbo poslovne zamisli o njunem kapitalskem povezovanju.

Zavarovalnica Triglav, d.d., Sava, d.d., Zvon Ena Holding, d.d. in Merkur, d.d. kot

največji delničarji Abanke Vipa d.d. in Gorenjske banke d.d., Kranj, s podpisom

pisma o nameri izražajo seznanitev z namero uprav obeh bank, da začneta s

postopki, namenjenimi uresničitvi poslovne zamisli o kapitalskem povezovanju

Gorenjske banke d.d., Kranj z Abanko Vipa d.d.