O-STA

Rezultati 27. avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 27. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki je bila v sredo, 07.11.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 27. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM027061201 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.177 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,320. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 8,80%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,396 in 99,150 (obrestna mera od 7,81% do 11,02% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 27. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 06.12.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 14.11.2001. Razpisana emisija 28. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM028131201 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 15.11.2001.