O-STA

Popravljeno Eurostatovo sporočilo European demography: 5.4 milion children born in EU27 in 2008

v Eurostatovem sporočilu z osnovnimi demografskimi podatki in kazalniki za EU-27 in države članice dne 3. avgusta z naslovom European demography: 5.4 milion children born in EU27 in 2008 so bili za Slovenijo objavljeni napačni podatki, in sicer za leto 2007. Do napake je prišlo zaradi nesporazuma v zvezi s časovno točko uvedbe nove statistične definicije prebivalstva v demografski statistiki Slovenije; Eurostat namreč nove definicije prebivalstva v svoji objavi začasnih podatkov pomotoma še ni upošteval.

Več pojasnil o uvedbi nove definicije prebivalstva v Sloveniji je na voljo na naslovu: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1608

Eurostatovo sporočilo na spletnih straneh: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-03082009-AP/EN/3-03082009-AP-EN.PDF

Za razumevanje se Vam zahvaljujemo.

Ida Repovž Grabnar

Statistični urad RS

Tel 241 51 58