O-STA

Avtoplin v ponudbi že na 30 bencinskih servisih družbe Petrol po Sloveniji

Torek, 11. avgust 2009


Ljubljana, 11. avgust 2009- Petrol na osnovi strateških ciljev uresničuje opremljanje bencinskih servisov s ponudbo avtoplina. Tako je ekološko prijaznejše gorivo po novem moč kupiti tudi na bencinskih servisih Ptuj in Jagodje (Izola). Skupno število bencinskih servisov, ki so del široko razvejane maloprodajne mreže Petrol in imajo v svoji ponudbi avtoplin, je tako naraslo že na 30. Z uvedbo avtoplina smo pri Petrolu razširili asortiment ponudbe pogonskih goriv našim kupcem in verjamemo, da smo s tem postavili tudi temelje za zniževanje emisij v okolje, saj je ravno avtoplin okolju najbolj prijazno gorivo.

Sicer pa je v svetu dodobra uveljavljeno pogonsko gorivo pri nas možno kupiti tudi na sledečih bencinskih servisih:
• BS Lukovica,
• BS Tepanje vzhod,
• BS Tepanje zahod,
• BS Celje Hudinja,
• Barje 1 in 2,
• Lom 1,
• Povir sever in Povir jug,
• BS Bršljin v Novem mestu,
• BS Murska Sobota,
• BS Slovenj Gradec
• na Ptujski cesti 188 in Tržaški 11 v Mariboru,
• v Kopru na Šmarski 5F,
• BS na Kajuhovi ulici v Ljubljani,
• BS Ajševica v Novi Gorici,
• BS Starine sever in Starine jug,
• BS Podsmreka,
• BS Zaloke sever in Zaloke jug,
• BS Hrušica,
• BS Krško,
• BS Pince jug,
• BS Domžale 2,
• BS Kranj Labore,
• BS Voklo 1
• ter že prej omenjena BS Ptuj in BS Jagodje 1.


* * * *
Uporabo avtoplina (UNP) priporočamo vsem okoljsko osveščenim kupcem, saj avtoplin znatno prispeva k zmanjšanju emisij v okolje, raziskave so namreč pokazale, da v povprečju kar za okoli 30 odstotkov, to ga uvršča v skupino zelenih goriv. Študije so pokazale tudi naslednje rezultate: 34% znižanje dušikovega oksida, 15% znižanje ogljikovega dioksida, skoraj nič emisij ogljikovodikov, 50%-60% znižanje ogljikovega monoksida, 30%-40% znižanje smoga, skoraj nič emisij žveplovega dioksida in skoraj nič emisij ostalih toksinov.

Več podatkov glede avtoplina si lahko ogledate tudi na spletnem naslovu http://www.petrol.si/index.php?sv_path=98,9972

Dodatne informacije:
petrol.pr@petrol.si