O-STA

Kje dobiti delovne izkušnje?

V času gospodarske krize se z brezposelnostjo soočajo tudi mladi, ki se po končanem šolanju znajdejo na trgu dela, kjer so prepuščeni delodajalcem in drugim kandidatom, s katerimi se potegujejo za maloštevilna delovna mesta. Kaj je tista prednost, zaradi katere je posameznik bolj zaposljiv kot njegov konkurent? Izkušnje. In prav teh mladi pogosto nimajo, ker jih, kot pravijo, nimajo kje dobiti. To seveda ne drži čisto, saj mladi navadno že preko delo na napotnico pridobijo ogromno izkušenj, le da se jih pogosto niti ne zavedajo, kaj šele, da bi jih znali unovčiti.

Skrb za kariero se ne začne šele ob koncu šolanja. Pri iskanju zaposlitve je morda bolj kot naš poklic pomembna naša angažiranost. Tako je vedno več tistih študentov, ki skušajo med celotnim potekom študija nabirati neformalna znanja po različnih službah. Iščejo službe, ki pritičejo njihovi poklicni usmeritvi in jih zaradi možnosti dela preko študentske napotnice tudi lažje dobijo. To je idealna priložnost, da se izkažejo pri delodajalcih, prav tako pa tudi, da nabirajo izkušnje in reference, ki jim bodo ob iskanju prve zaposlitve še kako koristile.

Kaj je torej nasvet za iskalce zaposlitve in študente, ki nabirajo znanja že tekom šolanja? Beležite svoja neformalno pridobljena znanja, po vsakem delu ovrednotite, kaj je tisto, česar ste se naučili. Nefiks, indeks neformalnega izobraževanja, ponuja sistematično beleženje delovnih izkušenj in drugih neformalno pridobljenih znanj, kamor lahko posameznik vpiše kje in kdaj je delal, česa se je naučil, vpis pa mu potrdi delodajalec. Tako lahko že ob zaključku šolanja v svoje življenjepise vpišemo kar precej stvari, kar ni pomembno le zaradi delodajalcev, temveč zavesti o tem, česa smo se naučili in katere so naše prednosti, zaradi česar bomo kot iskalci zaposlitve bolj samozavestni in učinkoviti.

Več informacij na www.talentiran.si

ali preko maila tadeja@talentirana.si.