O-STA

Nefiks vzpodbuja razvoj kompetenc pri mladih

Ključne kompetence so tista znanja in sposobnosti, ki človeku omogočajo svobodno, smiselno, odgovorno in uspešno življenje. Formalna izobrazba in znanje

posamezniku že dolgo več ne zadoščata za življenje v današnji družbi, ki se neprestano spreminja. Vsi faktografski podatki, ki se jih je naučil v šoli,

mu v resničnem življenju, ko ga vsak dan čakajo novi izzivi, nove tehnologije in nove zahteve, bolj malo pomagajo. Zato tu lahko govorimo o nujnosti

ključnih kompetenc.

Te naj bi učenci pridobili ne le v času obveznega izobraževanja ampak tudi skozi neformalno in priložnostno učenje, saj same šole vseh potrebnih kompetenc

mladim ne morejo zagotoviti.

Pomembnost ključnih kompetenc je poudarjena tudi v Lizbonski strategiji. V njej je priporočilo vsem državam članicam, da razvijajo ponudbo ključnih

kompetenc za vse kot del svojih strategij za vseživljenjsko učenje. Pri tem je določenih 8 ključnih kompetenc za vseživljensko učenje: sporazumevanje

v maternem jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku, digitalna pismenost, matematična pismenost, znanost in tehnologija, samoiniciativnost in podjetnost,

medosebne in družbene kompetence, učenje učenja in drugo.

Razvoj 8 ključnih kompetenc vzpodbujata tudi Nefiks in Talentiran.si, saj mladim na portalu ponujata ponudbo izobraževanj, s katerimi lahko razvijajo

svoje kompetence in jih potem zabeležijo v neformalni indeks- Nefiks oziroma e-Nefiks. Z beleženjem pridobljenih kompetenc si po študiju olajšajo

iskanje zaposlitve, saj imajo na enem mestu zbrana vsa znanja in sposobnosti, ki so jih v času študija razvijali v neformalnih izobraževanjih,

hkrati pa jim je to v pomoč pri samooceni, saj vidijo, katera področja - kompetence še niso dovolj razvili. Več informacij na na www.talentiran.si

ali na mailu stasa.barbic@talentirana.si.