O-STA

"Ker formalna izobrazba ni dovolj!"

"Brez formalne izobrazbe težko kaj dosežeš v življenju. Je pa le-ta danes premalo - skorajda nujno je, da se izobražujemo tudi na raznih seminarjih in usposabljanjih zunaj rednega šolanja in študija," pravi Petra Pucelj Lukan, vodja Mladinske akademije.

Seminarje, ki omogočajo nadgradnjo znanj, torej neformalno učenje in tako vodijo tudi k boljši zaposljivosti, ponuja tudi Društvo mladinski ceh znotraj katerega deluje interesna skupina Mladinska akademija. Poslanstvo Mladinske akademije je celostno in načrtno usposabljanje mladinskih voditeljev, prostovoljcev in tistih, ki delajo z mladimi v Sloveniji za kvalitetno vzgojno delo z mladimi. Temelji na ugotovitvi, da se je pri delu z mladimi potrebno nenehno učiti in izobraževati.

Mladinski ceh kot celota nudi celostno podporo tako animatorjem kot mladinskim delavcem in voditeljem, Mladinska akademija pa ponuja različne teme seminarjev: motivacija, komunikacija, retorika in javno nastopanje, projektno delo, pedagogika igre, timsko delo, vodenje timov in skupine, mladostnik ... Pokrivajo področje računalništva s ponudbo tečajev za oblikovanje spletnih strani.

Vsa znanja so podpora osmim ključnim kompetencam za vseživljensko učenje in si jih lahko po seminarju vpišeš tudi v neformalni indeks - Nefiks (interesna skupina Mladinskega ceha).

Informacije o seminarjih in ostali ponudbi Mladinskega ceha lahko dobite na spletni strani Mladinskega ceha (www.mladinski-ceh.si/akademija), telefonskih številkah: 031 313 031, 040 207 860 ali 01/427 71 40 (Petra) ali elektronskem naslovu petra@mladinski-ceh.si.