O-STA

Umik delnic Kovintrade, d. d., Celje iz prostega trga

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je 8. novembra 2001 sprejela odločbo, s katero se delnice izdajatelja Kovintrade, d. d., Mariborska 7, Celje z oznako KZTR z 9. novembrom 2001 izključijo iz trgovanja na prostem trgu.

Na skupščini izdajatelja 10. julija 2001 je bil sprejet sklep o umiku delnic iz organiziranega trga, izdajatelj pa je skladno z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev izpolnil vse pogoje za umik navedenih delnic.