O-STA

Petrolov prvi kvartal

V prvih treh mesecih letošnjega leta je delniška družba Petrol poslovala stabilno in uspešno realizirala poslovne usmeritve. Poslovni rezultati so zato v skladu s pričakovanji, medtem ko jih z rezultati, doseženimi v enakem lanskem obdobju, skorajda ni mogoče primerjati.

Neskladja med cenami nafte in derivatov na svetovnem trgu in tovrstnimi domačimi cenami so bila namreč najbolj izrazita prav v prvih treh mesecih leta 2000, ki jih je Petrol zato sklenil z negativnim rezultatom.

V letošnjem prvem kvartalu pa je družba ustvarila 60 milijard tolarjev čistih prihodkov od prodaje, celotna bruto fakturirana realizacija pa znaša 71 milijard, ustvarjeni čisti dobiček pa znaša 507 milijonov tolarjev. Od načrtovanega je višji za 11 odstotkov.
Prodanih je bilo 450 tisoč ton proizvodov iz nafte, prodaja nenaftnega blaga pa je dosegla skoraj 5 milijard tolarjev. Primerljivi stroški poslovanja so v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2000 nižji 230 milijonov oziroma za 4 odstotke.

Sicer pa za leto 2001 Petrol načrtuje enak količinski obseg prodaje proizvodov in nafte in nekoliko višji obseg prodaje nenaftnega blaga kot v letu 2000. Čisti prihodki od prodaje bodo predvidoma za 7 odstotkov presegli tiste iz leta 2000, čisti dobiček družbe pa se bo ob ustrezno nižjih stroških do konca leta približal številki 2,5 milijarde tolarjev.